OM BAC

Klubben

för alla

brittiska bilar


- Triumph, Vauxhall eller Hillman?


...eller Austin, Rover, Morris,

Alvis, Morgan, Jensen, AC, TVR,

Daimler, Bentley, Lotus, Reliant,

Ford UK, Sunbeam, MG, Caterham,

Midas, Bedford, Jaguar, Rolls Royce,

Land Rover, Riley, Ginetta, Bristol, Marcos,

Aston Martin, Wolseley, Gilbern,  Berkeley,

Jowett, London Cab, Singer, McLaren, Panther,

Om BAC


British Automobile Club, BAC, bildades

redan 1984 av en samling entusiaster i trakterna runt Alvesta och Växjö.


Man hade tröttnat på märkesfanatismen och ville utbyta erfarenheter från så många håll som möjligt.


Än idag har BAC många medlemmar just i södra Småland men också i Skåne, på västkusten och i övriga Sverige.


Alla är förstås välkomna. Bara du uppskattar brittiska bilar.


Så blir du medlem:

1. Sätt in 350 kr på Plusgiro 53 53 01–6.

2. Märk inbetalningen med ditt namn.

3. Mejla tf ordförande Kalle Borg och meddela postadress, kontaktuppgifter samt ev bilinnehav.


Därefter får du ett medlemspaket med:

- Senaste BAC Gazette

- Två snygga klubbdekaler

- Två vackra värvningsvykort

- Välkomstbrev


Välkommen till BAC!


BAC – vi i styrelsen


Ordförande

Vakant, vice ordförande är tillförordnad.


Tf ordförande

Kalle Borg*

070-577 14 88

info@bacsweden.se


Kassör

Carl Gustaf Olsson


Ledamot

Anders Hjelmström

minicab75@gmail.com


Ola Hallström**

ola@minisweden.com


Redaktör BAC Gazette

Olof Neergaard**

0706-36 18 98

olof@ardengreen.se


Webbmaster

Max Salo

mailtomx@gmail.com


*Kalle är även klubbens försäkringsansvarige.


** Ola sköter våra kontakter med MHRF.

BAC – våra stadgar


Klubbens ändamål
Klubben är en ideell sammanslutning som ska tillvarata intresset för motorfordon av Brittisk härkomst eller med stark Brittisk anknytning. Det senare kan röra licenstillverkade fordon

 


Klubbens verksamhet
Klubben tillhandahåller de entusiastbilsförsäkringar som styrelsen valt att förmedla.


Klubbmedlemmen gör sitt eget val av försäkringsbolag utan påverkan från klubbens representant.


Klubbtidningen The BAC Gazette ges ut med tre till fyra nummer per år.


Klubben arrangerar möten, träffar, rallyn, studiebesök och resor till förmån för medlemmarna. 


Klubben stöttar lokala initiativ till möten och träffar bland klubbens medlemmar.Medlemskap
För medlemskap i BAC fordras intresse för fordon med anknytning till Storbritannien.Medlemsavgift
Medlemsavgift beslutas av styrelsen men fastställs av årsmötet.Organisation
Styrelsen är klubbens verkställande instans. Styrelsen förvaltar klubbens medel.


Årsmötet är klubbens högsta beslutande instans. Styrelse väljs av årsmötet.


Firmatecknare för klubben är kassör samt ordförande, var för sig.


Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår.Årsmöte
Årsmöte skall hållas före Mars månads utgång. Kallelse skall ha utgått senast två veckor före beslutat mötesdatum. Skjuts årsmötet fram sitter innevarande styrelse kvar tills dess att en ny styrelse valts.Upplösning av klubben
Beslut om nedläggning av klubben tas vid ett styrelsemöte samt ett ordinarie alternativt extra årsmöte.


Kvarstående medel används för klubbens fortsattas drift och dess sista dag blir när klubbens kassa är mindre än 2 000 kronor.


Resterande tillgångar disponeras av styrelseledamot i ett år för eventuella eftersläpande fordringar, och eventuell återstod fördelas som arvoden.


Om BAC överförs till annan klubb kan likviditeten övergå till den andra klubben.