FÖRSÄKRA

Så försäkrar

du din bil


- Rätt försäkringsskydd gör det mycket lättare att njuta av din brittiska bil.Vi hjälper dig med

din försäkring


Som klubbmedlem kan du entusiastförsäkra även nyare fordon men först måste den, och du, godkännas av någon av våra besiktningsmän.


Så här går det till.


Försäkra genom BAC Det finns flera olika försäkringsformer: helförsäkring, renoveringsförsäkring, avställningsförsäkring samt några specialförsäkringar.


Många av försäkringsformerna kräver försäkringsbesiktning och de utförs

förslagsvis i samband med klubbens möten eller på besiktningsmannens

hemadress.


Om besiktning skall ske hos dig måste vi göra upp detta speciellt. 

Inför en försäkringsbesiktning skall bilen utrustas med en brandsläckare på

minst två kilo monterad i hållare. Bilen ska också ha en bra huvudströmbrytare.

Löst liggande brandsläckare, som flyttas från bil till bil, godtages ej.


Du skall fotografera din bil och bilderna skall vara utskrivna på fotopapper. Det

finns viss möjlighet till web-anmälan för uppladdning av digitala bilder.


Bilderna skall vara tydliga och de skall föreställa bilen från alla fyra sidor och

dessutom krävs interiör- och motorrumsbilder. Om det är en öppen bil skall det finnas bilder med suffletten både uppe och nere.  


Vi brukar dessutom föreslå bilder av extrautrustning samt lös utrustning som i

vissa fall kan innefattas av försäkringen.


Det kan vara originalradio, original

verktygssats, litteratur och handböcker etc.

Tips:


  • Vi kontrollerar säkringarna i din säkringsbox. Tänk på att man ändrade benämningen på säkringar för ungefär 40 år sedan. Om du har en tidig 70- talare eller äldre och det står att du skall ha en 30 amperes säkring så skall du sätta in en 15 amperes säkring av modern typ. Dela med två helt enkelt. 

  • Vi kontrollerar de gummislangar som ingår i bränslesystemet. Den ”nya” bensinen är mer aggressiv än vad bensin var förr. Slangar som är äldre än 20 år klarar inte den nya bensinen. Ej heller nyköpt slang av för dålig kvalitet.

  • Finns det en skada på bilen – fotografera den. Vi kan mycket väl godkänna bilar med mindre skador, bara vi kan dokumentera dem.     


Hälsningar / Kalle Borg, försäkringsansvarig BAC